امروز: ۱۳۹۹/۱/۱۲
www.Bohraan.com
مدیر سایت
 
دکتر سیدمجتبی احمدی

پربیننده ترین ها

جستجو
   

سيستم كاربري
E-mail
کلمه رمز
» كلمه رمز خود را فراموش كرده ايد؟
» عضويت کاربران جديد

آمار بازدیدکنندگان سایت

آب و هوا



ارسال به دوستان  نسخه چاپی
مقاله وارده:
 بررسی اصول دهگانه پیشنهادی سازمان ملل برای ایجاد شهرهایی پایدار در مقابل سوانح
حوادث و سوانح علاوه بر خسارات مالی و جانی برای شهروندان امروزه بعنوان یکی از موانع مهم روند توسعه کشورها بحساب میآیند . از این روبرای مقابله با سوانح و کاهش اثرات آنها بویژه در شهرها باید دولت های محلی اقدامات جدی را در مسیر کاهش ریسک و ایجاد پایداری در شهرها صورت دهند.
 
دکتر یحیی زینالپور فتاحی  - سعید رهبر سوره

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجانغربی – ارومیه بلوار باهنر
مدیر آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر آذربایجانغربی – بلوار باهنر


SAEED849@Yahoo.com

 حوادث و سوانح علاوه بر خسارات مالی و جانی برای شهروندان امروزه بعنوان یکی از موانع مهم روند توسعه کشورها بحساب میآیند . از اینروبرای مقابله با سوانح و کاهش اثرات آنها بویژه در شهرها باید دولت های محلی اقدامات جدی را در مسیر کاهش ریسک و ایجاد پایداری در شهرها صورت دهند. از طرف دیگر با توجه به رشد شهر نشینی در جهان و سکونت تعداد زیاد مردمان روی زمین در شهر ها ، برنامه استراتژیک کاهش حوادث سازمان ملل (UNISDR)   برنامه عملیاتی خود را در سالهای 2010 و 2011 تحت عنوان " شهر های خود را پایدار بسازیم" اعلام نموده است .و در آن برنامه در نظر است تا با ارایه راه کارهای مناسب به دولت های محلی شهرنشینی ایمن را ایجاد نماید.

کلمات کلیدی : شهرنشینی،سوانح،پایداری


مقدمه :


علایم آسیب پذیری شهرها را در همه جا میتوان مشاهده کرد. وقوع یک زلزله براحتی بیمارستانها و مدارس یک شهر را به خرابه ای مبدل میکند. فوران یک آتش فشان روزها فرودگاههای یک کشور را مختل میکند و بارش شدید باران خیابانهای یک شهر به کانال آب تبدیل میکند.رشد سریع شهرنشینی و ازدیاد جمعیت در آنها باعث ایجاد چالش های جدیدی در حوزه فعالیتهای بشردوستانه ایجاد کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل بیشترین میزان رشد شهرنشینی در دو دهه آینده در کشورهایی با درآمد کم و متوسط خواهد بودکه بیشتر اینگونه سکونت ها فاقد استانداردهای لازم بوده و در مناطق آسیب پذیر جهان قرار دارند.
علل توجه به موضوع شهرنشینی در فرایند مدیریت ریسک :
•    در پایان سال 2010 تعداد 5/2 میلیارد نفر در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی میکنند.
•    قاره افریقا که تحت عنوان جامعه روستایی شناخته میشود .در حال حاضر جمعیت شهر نشینی آن مساوی کشورهای امریکای شمالی است.
•    شهرهای بزرگ جهان (مگاسیتی) عمدا در کشورهای با درآمد کم یا متوسط قرار دارند.





جدول شماره 1 : رشد جمعیت شهری و روستایی جهان (میلیون نفر
)

دور نمای سال 2030

دورنمای پایان سال 2010

1990

1970

1950

 

4965

3495

2275

1332

737

جمعیت شهرنشین جهان

1016

925

818

652

427

کشور های درآمد بالا

3949

2570

1456

680

310

کشور های درآمد متوسط و پایین

759

412

204

86

33

افریقا

2669

1770

1015

485

237

آسیا

550

530

509

412

281

اروپا

603

471

314

164

69

امریکای لاتین و کارائیب

351

286

214

171

110

امریکای شمالی

31

25

19

14

8

اقیانوسیه

3426

3412

3020

2367

1798

جمعیت روستا نشین جهان





 

 

 

تصورات غلط در مورد شهر ها و شهرنشینی :

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت سالن در شهر ها همواره تصوراتی در مورد آینده شهرها بویژه در مواجهه با حوادث و سوانح مطرح بوده است. در جدول زیر بعضی از این تصورات آورده شده است.

جدول شماره 2 : تصورات موجود در مورد شهرنشینی

تصورات غلط

حقایق

بیش از نصف مردم جهان در شهرها زندگی میکنند.

در صورتیکه این مقدار از مردم در مراکز شهری ( شهرک ها و .... ) زندگی میکنند . نه در خود شهر ها

کلانشهر ها در حال رشد سریع هستند و آینده جهان را شکل خواهند داد

در حالی که در سال 2000 فقط 17 کلانشهر وجود داشت که 5% جمعیت جهان را دارا بودند.

بیشترین رشد شهرنشینی در افریقا وجود دارد که البته بدون رشد اقتصادی کافی هستند.

در حالیکه بیشترین رشد شهرنشینی در آسیا بوده که عمدا دارای اقتصاد های روبه رشد میباشند.

شهرها رشد انگل گونه داشته و بدون تمهیدات اقتصادی مناسب هستند.

در چند دهه گذشته بیشترین رشد اقتصادی در مناطقی بوده که بیشترین رشد اقتصادی را دارند.

سرعت روند شهرنشینی در مناطق فقیر با رشد قارچ گونه شهرهای جدید، غیر قابل پیشبینی است

 مناطق ثروتمند نیز دوره هایی از رشد سریع شهرنشینی را داشته اند.

 

 

تاثیرات زندگی شهرنشینی روی مشکلات روزمره و افزایش ریسک ناشی از سوانح:

زندگی در شهر ها معمولا همراه با مسائل خاص خودش است که این موارد ضمن ایجاد مشکلات روزمره در درازمدت باعث ایجاد آسیب پذیری بالا در مقابل سوانح و حوادث میگردد

 

. جدول شماره 3 : ویژگی های شهرنشینی و تاثیرات آنها روی آسیب پذیری ناشی از سوانح

ویژگی های رایج زندگی شهرنشینی

تاثیرات روی زندگی روزمره

تاثیرات بر افزایش ریسک

درآمد های ناکافی و اغلب غیر ثابت

عدم تهیه اسکان مناسب دارای تسهیلات شهری

منازل فقیر نشین در اکثر شهر ها در مناطق مستعد آسیب ناشی از حوادث و سوانح قرار دارند.

سرمایه و ارتباطات اجتماعی ضعیف

عدم توانایی مقابله با استرس های زندگی شهرنشینی مثل افزایش قیمت ها، بیکاری و کاهش دستمزد

نداشتن بیمه و مستعد آسیب پذیر بودن نسبت به حوادث و سوانح

خانه هایی با سازه های ضعیف و جمعیت زیاد و اغلب استیجاری

احتمال آسیب دیدگی بالا از حوادثی همچون آتش سوزی و یماری های عفونی

سازه های ضعیف منازل ، آنها را مستعد آسیب دیدگی از حوادثی از جمله زلزله و طوفان نیز میکند.

ناکافی بودن زیر ساختارهای مربوط به شریانهای حیاتی

شیوع بیماریها ،بهداشت ناکافی و آب گرفتگی بعد از بارش های باران

فقدان ساختار های مقابله با سوانح مثل کانالهای انتقال آب سیل یا گذرگاه های خروج اضطراری

نا کافی بودن بهداشت فردی

بالا رفتن غیر ضروری فشار روی سیستم های بهداشتی درمانی

فقدان خدمات بهداشتی برای پاسخ سریع و بموقع با حوادث و سوانح

فقدان نفوذ روی تصمیم گیری های حکومتی

افراد کم درآمد امکان برگشت به منازل قبلی را بعد از حوادث ندارند

افراد کم درآمد حمایتهای خارجی کمی برای بهبودی و بازسازی منازل دارند

نفوذ کم روی سازمانهای بین المللی برای دریافت کم در بعد از حوادث

عدم امکان ارائه اطلاعات منجر به سرمایه گذاری نامناسب میشود.

سازمانهای بین المللی ممکن است دولت های محلی و گروههای اجتماعی را با شرایط یکسان در نظر بگیرند.

 

دیدگاه های چهارگانه در مورد خطرات شهری:


1.    در شهرهای بزرگ، دارایی و مایملک شهروندان مواجهه با خطرات چند گانه است.
2.    خطر سیل در شهرهای ساحلی
3.    تشکیل بانک اطلاعاتی در مورد حوادث
4.    تدوین اطلاعات خانوارها و منازل

چک لیست دهگانه برای مسؤلین شهری برای افزایش پایداری شهرها :


1)    مدیریت ریسک را بر مبنای همکاری و مشارکت تمامی اعضای جامعه قرار دهیم
•    ظرفیت سازی در محل
•    تلاش در جهت درک موضوع ریسک توسط اعضا سازمانهای شهری
•    درک وظایف شغلی توسط هر یک از اعضای سازمان
2)    تخصیص بودجه برای موضوع مدیریت ریسک
•    تشویق مالکان منازل و خانواده های کم درآمد برای کاهش ریسک
•    تشویق بخش خصوصی و صاحبان حرف برای سرمایه گذاری جهت پیشگیری از خطرات پیشرو
3)    گردآوری و حفظ اطلاعات بروز در خصوص خطرات
•    انجام ارزیابی های مستمر در خصوص خطرات موجود
•    بهره برداری از این اطلاعات بعنوان پایه برای توسعه شهری
•    امکان بهره برداری سریع عموم مردم از این اطلاعات بروز شده جهت ساخت و ساز
4)    سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساختارهای حیاتی مرتبط با کاهش خطرات
•    ایجاد کانال و آبراه برای انتقال آب ناشی از سیل
•    اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی



5)    ارزیابی مستمر ایمنی مکانهای مهم از جمله مدارس و بیمارستان
6)    اعمال استاندارد های کافی برای ساختمان سازی و برنامه توسعه شهری
•    شناسایی مناطق امن
•    بهبود وضعیت منازل مسکونس غیر صحیح
•    شناسایی خانوارهای آسیب پذیر و کم درآمد
7)    برقراری دوره های آموزشی کاهش خطرات در مدارس و جامعه محلی
8)    حفظ اکوسیستم و ساختارهای طبیعی در جامعه برای پیشگیری از وقوع حوادثی همچون سیل و طوفان
9)    استقرار سیستم هشدار و برقراری مدیریت کارآمد شرایط اضطراری و انجام تمرینات (مانور) مستمر در جامعه
10)    بعد از وقوع حوادث باید درخواست ها و علایق قربانیان در محور فعالیتهای بازسازی قرار گیرد.
•    کمک به جوامع و سازمانهای مرتبط برای طراحی روشهای مناسب پاسخ و مقابله با حوادث
•    کمک به جوامع و سازمانهای مرتبط برای طراحی روشهای مناسب بازسازی بویژه در مورد اسکان



مصداق های بومی برای توصیه های ده گانه:


1)با توجه به تنوع فرهنگی و اکوسیستم در کشورمان ،استقرار مدیریت بحران جامعه نگر و مدیریت سوانح بر مبنای ویژگی های بومی توصیه میشود.
2)وضع قوانین مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در فرایند مدیریت سوانح
3)تدوین بانک اطلاعاتی از میزان آسیب پذیری و توانکندی های هر منطقه و شهر
4)تصویب بودجه و انتقال اعتبارات مورد نیاز به شهر ها بر اساس سنجش میزان آسیب پذیری آنها
5)تدوین و اجرای دستورالعمل های جامعه مدیریت شهری در زمینه ساخت و ساز و توسعه شهرها با تاکید بر ساختمانهای حیاتی همچون بیمارستانها و مدارس
6)افزایش نقش کلیدی شهر داری ها برای اعمال نظارت بیشتر و رعایت استاندارها در ساخت و ساز
7)افزایش اجرای مانور های آمادگی برای مقابله با حوادث در مدارس و ادارجات
8)وضع قوانین سخت گیرانه برای جلوگیری از تخریب جنگلها و مزارع و حفظ اکوسیستم توسط شهروندان
9)تدوین دستورالعملهای مرتبط با سیستم هشدار و ایفای نقش فعال از طرف صداو سیما و آموزش انها به مردم
 10) دخیل کردن فرهنگ و علایق قربانیان حوادث در فرایند بازسازی


تاريخ: ۱۳۹۰/۴/۳۱

نظر کاربران
درسخن بسیارزیبا ولی ای کاش یک ذرصدبه این برنام ها عمل می شد
نوشته شده توسط در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۹

با توجه به مشکلات عدیده ای که در جریان حوادث طبیعی برای کشور و شهرهای ما اتفاق افتاده مطالعه و بررسی توضیحاتی که توسط اساتید محترم ارایه شده میتونه راهکارهای اساسی در بحث پیشگیری ایجاد بکنه.مطالب ،مطالب مفید و قابل تاملی هستند.با تشکر از توجهات اساتید عزیز.
نوشته شده توسط علینژاد در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۹

با تشکر و سپاس از زحمات شما اساتید گرامی-استاد زینالپور و استاد رهبر
نوشته شده توسط آی دا دانش در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۳۱

زنده باد
عالی بود
نوشته شده توسط اصلانی در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱

با تشکر
نوشته شده توسط در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۷

با تشکر
نوشته شده توسط در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۷

باتشكر از حسن توجه به موضوعات بنيادين و ساختاري ، چنانچه منابع جداول نيز ذكر شود بنظر ميرسد اعتباربخشي مقاله افزايش خواهد يافت.
نوشته شده توسط علي در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۳۰

مقاله مفید وخوبی بود باتشکر
نوشته شده توسط احمدی زاده در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲

بسيار عالي و بود.از نويسندگان و سايت بحران ممنونم
نوشته شده توسط محمد علويان در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۳۱
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما: