تاریخ: ۱۳۹۰/۴/۲۰
شناسايي 90.3 درصد از قربانيان زلزله و سونامي اخير ژاپن
پليس ملي ژاپن اعلام كرد: تاكنون 90.3 درصد از قربانيان زلزله و سونامي بزرگ اخير ژاپن تشخيص هويت شده اند.
به گزارش روز دوشنبه تلويزيون ملي ژاپن، تاكنون بيش از 15 هزار و 547 نفر در زلزله و سونامي اخير جان باخته اند كه هويت بيش از 14 هزار و 35 نفر با استفاده از آزمايش DNA شناسايي شده است.
براساس اعلام پليس ملي، امروز نيز جسد 42 نفر از قربانيان اين زلزله از طريق آزمايش DNA و اشياي شخصي مثل مسواك شناسايي شد.
12 نفر از اين تعداد نيز از طريق اطلاعات خون اهديي كه در صليب سرخ موجود بود شناسايي شدند.
پليس كار خود را براي تشخيص هويت يك هزار و 500 نفر از قربانيان اين فاجعه كه شناسايي نشده اند از طريق نمونه گرفتن از بستگان نزديك اين قربانيان ادامه مي دهد.