تاریخ: ۱۳۹۰/۴/۹
زلزله 'ناگانو' به يكي از گنجينه هاي ملي ژاپن آسيب رساند
زلزله اي به بزرگي4/5 ( پنج و چهار دهم ) درجه در مقايس ريشتر، بخش هايي از استان ناگانو واقع در بخش مركزي ژاپن را لرزاند و به يكي از قلعه هاي تاريخي ماتسوموتو كه از گنجينه هاي ملي ژاپن به شمار مي رود آسيب رساند

تلويزيون ملي ژاپن روز پنجشنبه گزارش داد كه اين زمين لرزه اوايل صبح امروز روي داد و بر اثر آن 11 نفر مجروح شدند كه حال دو تن از آنها، وخيم است.
سازمان هواشناسي ژاپن مركز اين زمين لرزه را پنج كيلومتري شهر تاريخي ماتسوموتو و كانون آن را در چهار كيلومتري اعماق زمين اعلام كرد. اين زمين لرزه يكي از قلعه هاي تاريخي اين شهر را كه از ذخاير ملي ژاپن محسوب مي شود دچارآسيب كرد.
به گزارش اين سازمان ، پس لرزه هاي اين زمين لرزه همچنان ادامه دارد و سازمان هواشناسي در خصوص وقوع زمين لرزه هاي بعدي، به مردم اين استان هشدار داد.
اين زلزله همچنين يكي از مدارس ابتدايي اين شهر را كه ساختمان آن يكي از قديمي ترين ساختمان هاي ژاپن به شمار مي رود دچار آسيب جدي كرده است