تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲۸
نشت مجدد مواد رادیواکتیو در نیروگاه فوکوشیما
شرکت برق توکیو(تپکو) اعلام کرد عملیات پاکسازی آبهای آلوده به مواد رادیواکتیو در نیروگاه هسته ای فوکوشیما روز شنبه در پی نشت دوباره مواد رادیواکتیو در این نیروگاه متوقف شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری رویترز از توکیو، شرکت تپکو برای جلوگیری از نشت حجم گسترده و روزافزون آبهای آلوده به مواد رادیواکتیو نیروگاه به دریا، عملیاتی برای پاکسازی این آبها انجام می دهد.

تپکو در بیانیه ای، توقف عملیات پاکسازی را پنج ساعت پس از آغاز، ناشی از افزایش شدید مواد رادیواکتیو در بخشی از سامانه ای دانست که برای جذب سزیم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی تپکو در نشستی خبری گفت: "در حال حاضر علت نشت مواد رادیواکتیو را از این سامانه شناسایی نکرده ایم. بنابراین نمی توان گفت عملیات چه موقع از سرگرفته می شود. اما پیش بینی می شود که چند روز بیشتر طول نکشد."

این مقام گفت :" گروههایی که در نیروگاه کار می کنند احتمال می دهند افزایش مواد رادیواکتیو مربوط به گل و لایی باشد که به منظور جذب سزیم به سامانه پاکسازی تزریق می شود. یکی از دیگر علل این نشت ممکن است مربوط به لوله های اطراف سامانه باشد."

سخنگوی تپکو، از سر گیری فعالیت این سامانه را برای پاکسازی آبهای به شدت آلوده به مواد رادیواکتیو که در نیروگاه نگهداری می شود، ضروری دانست و گفت: "اگر عملیات پاکسازی ظرف یک هفته آینده از سرگرفته نشود، در ذخیره آبهای آلوده به مواد رادیواکتیو و جلوگیری از نشت آن به دریا با مشکل روبرو خواهیم شد. اما اگر نشت به همان عللی باشد که ما فکر می کنیم، عملیات پاکسازی ظرف یک هفته آینده آغاز خواهد شد."

به گفته این مقام ژاپنی، شرکت تپکو احتمال نمی دهد طرح کلی اش برای تحت کنترل در آوردن نیروگاه فوکوشیما تا پایان امسال به تعویق بیفتد. بر اساس این طرح، فعالیت سه رئاکتور آسیب دیده نیروگاه فوکوشیما تا ژانویه دو هزار و دوازده متوقف خواهد شد.

به گفته مقامات ژاپنی، بالغ بر صد و ده هزار تن آب به شدت آلوده به مواد رادیواکتیو که برای پر کردن چهل استخر شنا کافی است، در نیروگاه آسیب دیده فوکوشیما نگهداری می شود.

عملیات پاکسازی استخرهای حاوی آبهای آلوده به مواد رادیواکتیو در نیروگاه هسته ای فوکوشیما جمعه پس از تعویقی چند ساعته به علت بروز نقض فنی در سامانه پاکسازی، در حال انجام بود. اما این عملیات امروز بار دیگر به علت افزایش نشت مواد رادیواکتیو متوقف شد.