تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲۸
بزرگترين عمليات جستجو براي يافتن مفقودشدگان زلزله ژاپن آغاز شد
پس از گذشت 3ماه از وقوع زلزله 9ريشتري و سونامي ژاپن، روز پنجشنبه بزرگترين عمليات جستجو براي يافتن مفقودشدگان اين حادثه آغاز شد.
به گزارش ايرنا، ژاپن قصد دارد با اين عمليات كه از 4هزار نيروي پليس، آتش نشان و نيروهاي دفاع از خود تشكيل در كمترين زمان ممكن از سرنوشت و هويت مفقودشدگان زلزله جمعه 20 اسفند 1389 اطلاع كسب كند.
در عمليات نيروهاي جستجوگر قصد دارند با گرفتن 'دي.ان.اي' اعضاي خانوداه مفقودشدگان و جمع آوري آوار داخل خانه هاي تخريب شده نشاني از افراد گمشده بيابند.
اين عمليات سه استان 'مياگي'، 'ايواته' و 'فوكوشيما' را دربر گرفته است.
مطابق آخرين آمار اعلام شده از سوي پليس ملي ژاپن تا كنون 15 هزار و 434 نفر در اين حادثه جان خود را از دست داده اند.
و تاكنون از سرنوشت 7هزار 742 نفر اطلاعي در دست نيست.
استان هاي مياگي، ايواته و فوكوشيما به ترتيب با 9هزار و 234 نفر، 4هزار540 نفر، 1هزار و 595 نفر بالاترين ميزان جانباختگان را داشته اند.
تاكنون هويت 80 درصد از جانباختگان شناسايي و به طور رسمي ثبت شده است.