تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲۴
شمارجانباختگان زلزله و سونامي ژاپن به مرز 15هزار و 500 نفر رسيد
15هزار و 424 نفر، براساس آخرين آمارهاي پليس ملي ژاپن، در زمين لرزه 9ريشتري و سونامي اخير ناشي از آن در اين كشور جان باخته اند.
به گزارش ايرنا، براساس اين آمارهنوز از سرنوشت 7هزار و 931 نفر اطلاعي در دست نيست.
استان مياگي با 9هزار 231 نفر، استان ايواته با 4هزار 533 نفر و استان فوكوشيما با 1هزار 595 نفر بالاترين شمار جانباختگان را داشته اند.
با اين حال و با گذشت 3ماه از حادثه زلزله 9ريشتري و سونامي ژاپن، نزديك به 2هزار نفر نيروي امداد و پليس در جستجوي سرنوشت مفقود شدگان هستند.
پيش بيني مي شود تمامي مفقودشدگان نيز جان خود را از دست داده باشند.
زلزله و سونامي اخير ژاپن پرتلفات ترين حادثه طبيعي تاريخ اين كشور به شمار مي آيد.

17 سال پيش زلزله 'كوبه' با نزديك به شش هزار تلفات جاني به عنوان پرتلفات ترين زلزله ژاپن به حساب مي آمد