تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲۱
روبات ها نقش مهمي در بحران زلزله ژاپن داشتند
روبات ها نقش مهمي در جمع آوري زباله هاي هسته اي و اجساد در زلزله و سونامي ژاپن داشتند.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران حاضر درمحل، گين ايچي کومانو سفير ژاپن در ايران در کنفرانس خبري براي بررسي ابعاد زلزله و سونامي ژاپن در پارک علم وفن آوري دانشگاه تهران گفت: در ژاپن هميشه بعد از زلزله سونامي زخ مي دهد و کلمه سونامي يک اصطلاح ژاپني است و اين نشان دهنده اين است که يک پديده طبيعي است و تاکنون چنين سونامي به اين شدت و بزرگي در ژاپن رخ نداده است و دربعضي جاها ارتفاع سونامي به 30 متر و درمحدوده نيروگاه اتمي فوکوشيما به 22 متر رسيده است.

وي با بيان اينکه در ژاپن 54 نيروگاه هسته اي وجود دارد افزود: همه نيروگاه هاي هسته اي ژاپن در محدوده سواحل درياها هستند و در هنگام وقوع زلزله ژاپن يکي از نيرو گاه هاي مهم در مرکز ژاپن به حال تعطيل درآمده است و موارد راديو اکتيو منتشر شده درنيروگاه فوکوشيما 1/10 نيروگاه چرنوبيل بوده است.

كومانو تصريح کرد: دولت و مردم ژاپن از چالش بوجود آمده استفاده و براي جبران خسارات ناشي از سونامي به شکل اضطراري برنامه ساخت 50 هزار واحد مسکوني را درحال ساخت دارد.

وي خاطرنشان کرد: بازسازي ژاپن به شکل گذشته فايده اي ندارد و بايد برنامه ريزي جديد و مطابق با علم روز دنيا براي آن صورت گيرد.

در ادامه سفير ژاپن با تشکر از کمک هاي کشور ايران به زلزله زدگان ژاپن گفت: برنامه هايي براي همکاري هاي ميان ايران و ژاپن در زمينه هاي علمي در دستور کار داريم گروه هايي از ايران براي بازديد و بررسي پيامدهاي سونامي به ژاپن خواهند آمد.

وي افزود: دولت ژاپن کميسيوني براي جستجو ارزيابي و عملکرد و مديريت دولت براي مواقع بحران تشکيل داده است وجمع بندي و دستاورد چنين کميسيوني در اختيار ايران قرار خواهد گرفت.

كومانو به نقش رسانه ها در مواقع بحران اشاره وتصريح کرد: شدت حادثه سونامي در ژاپن چنان بود که همه رسانه ها را غافلگير کرد و رسانه ها آنطور که بايد و شايد نتوانستند ابعاد اين حادثه را منعکس کنند درچنين مواقع بحراني ارسال اخبار به طور سريع و دقيق فوق العاده مهم است