تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۸
سلطانيه از نقص اطلاع رساني آژانس در مورد فاجعه فوكوشيما انتقاد كرد
با قرائت بيانيه در نشست شوراي حكام آژانس انرژي اتمي؛ سلطانيه از نقص اطلاع رساني آژانس در مورد فاجعه فوكوشيما انتقاد كرد وين- 'علي اصغر سلطانيه' سفير و نماينده جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي از نقص اطلاع رساني آژانس در باره سانحه وحشتناك نيروگاه هسته اي 'فوكوشيما' انتقاد كرد.
به گزارش ايرنا، سلطانيه امروز چهارشنبه با قرائت بيانيه‌ي جمهوري اسلامي ايران در خصوص فاجعه نيروگاه اتمي فوكوشيما در نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، تسليت و همدردي خود را به مردم ژاپن اعلام كرد و گفت: از آنجا كه مردم ژاپن به ياد خاطرات وحشتناك حمله نظامي ايالات متحده با استفاده از بمب اتمي عليه هيروشيما و ناكازاكي و تبديل هزاران غيرنظامي بيگناه به خاكستر و بجا گذاشتن اثرات طولاني مدت راديولوژيكي مي افتند، سزاوار همدردي خاص مي باشند.
وي افزود: انرژي هسته اي منبع قابل دوام انرژي بوده و خواهد بود. نيروگاه هاي هسته‌اي در گرم شدن زمين و اثر گلخانه‌اي تاثيرات منفي ندارند، در حاليكه انواع ديگر نيروگاه‌ها به ويژه آنهايي كه زغال سنگ مصرف مي كنند، عواقب خطرناك زيست محيطي دارند.
در بيانيه سلطانيه افزوده شده است: بيش از 64 ميليارد وات الكتريسيته در طول نيم قرن گذشته توسط نيروگاه‌هاي هسته‌اي توليد شده‌ است و بالغ بر 440 نيروگاه هسته‌اي توليد حدود 16 درصد از كل برق را در بيش از 30 كشور جهان بر عهده دارند.
وي در ادامه سخنان خود گفت: رعايت استانداردهاي ايمني به منظورعملكرد ايمن نيروگاه‌هاي هسته‌اي ضروري است. درس آموختن از حوادث، از ضروريات ارتقاء ايمني هسته‌اي است.
'با توجه به دو كنوانسيون هشدار سريع و كمك هاي اضطراري، هم ژاپن وهم آژانس بين المللي انرژي اتمي تعهدات روشني براي مطلع نمودن مداوم كشورهاي عضو، راجع به روند پيشرفت كار و از جمله ابعاد حادثه از نظر انتشار مواد راديواكتيو داشتند'.
وي افزود: واكنش ضعيف و حركت آهسته دبيرخانه و به طور خاص مديركل نسبت به حادثه فوكوشيما بسيار نااميد كننده است. انتظار مي رفت مديركل بلافاصله اطلاعات قابل اعتماد را از ژاپن گرفته، آنها را اعتبارسنجي كرده و به كشورهاي عضومنعكس كند.
وي گفت: نه تنها اين انتظار مشروع و ساده محقق نشد، بلكه كاركنان فني بخش ايمني در جلسات توجيهي فني، از پاسخ به سووالات فني امتناع كرده و يا احتمالاً مجاز به توضيح و پاسخ به سووالات فني نبودند.
وي با بيان اينكه 'همه ما، بيش از آنچه كه از رسانه هاي خبري دريافت كرديم، مطلب اضافه‌اي دريافت نكرديم' افزود: اين موضوع موجب نگراني جدي است و نبايد در آينده تكرار شود.
وي با تصريح اينكه 'همه كشورهاي جهان، مخصوصاً كشورهاي همسايه حق دارند اطلاعات سريع و قابل اعتمادي از آلودگي به دست آورند' گفت: بر اين باورم كه نه آژانس و نه ژاپن تعهدات خود را نسبت به دو كنوانسيون مصوبه بعد از چرنوبيل، هشدار سريع و كمك هاي اضطراري در مورد حوادث هسته‌اي، به طور كامل انجام نداده‌اند.
وي در ادامه گفت: سووال اين است كه اگر يك حادثه هسته‌اي در ساير كشورها رخ مي داد ، رفتار دبيرخانه همينگونه بود.
سلطانيه در ادامه سخنان خود با اعلام اينكه 'دبيرخانه بايد آگاه باشد كه اقدامات آنها تحت حاكميت كشورهاست'، افزود: در موارد متعددي كارشناسان ايراني از شركت در سمينارها و جلسات ايمني، از جمله كنفرانس بين المللي در ژاپن كه قبل از سانحه فوكوشيما برگزارشد و نيز شركت در جلسه فني در موضوع جديد تهديد امنيت اينترنتي نسبت به تاسيسات هسته اي كه اخيراً در 16 تا 20 ماه مي برگزار شد، محروم شدند. در پاسخ به درخواست ايران، دبيرخانه اعلام كرد كه قطعنامه هاي شوراي امنيت دليل محروميت كارشناسان شما از شركت در اين جلسات در زمينه ايمني هسته‌اي هستند. به معاون مدير كل در امور ايمني يادآوري مي كنم كه حتي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت كه من اعتقاد دارم فاقد مباني قانوني هستند، ايمني هسته‌اي را استثنا كرده‌اند.
وي گفت: رجا واثق دارم كه پس از سانحه وحشتناك و بي سابقه فوكوشيما و اثرات راديولوژيكي آن، آقاي آمانو و كاركنانش در بخش ايمني هسته‌اي متوجه شده‌اند كه سوانح هسته‌اي و مواد راديو اكتيو فرامرزي هستند و مرزهاي بين المللي را تشخيص نمي دهند.
'اين موضوع مورد توجه همه كشورهاست و اقدام جمعي در يك رويكرد همكاري بدون تبعيض و فارغ از نيات و اقدامات سياسي شده را الزام دارد. بر اساس اين نقطه نظر و با درس گرفتن از سانحه فوكوشيما، مطمئن هستم كه كشورهاي عضو دبيرخانه را ملزم مي دارند تا نسبت به هر گونه سهل انگاري و بي دقتي در موضوع نيازهاي فني كشورهاي عضو به ويژه كشورهاي در حال توسعه پاسخگو باشد'.
سلطانيه در پايان كشورهاي جهان را به همكاري نزديكتر براي توسعه ايمني هسته‌اي كه توسعه استفاده صلح آميز انرژي هسته‌اي را در پي دارد، دعوت و از تلاش هاي حرفه‌اي 'آنتونيو گوريرو' سفير برزيل براي مشورت ها و آماده سازي شرايط كنفرانس وزرا قدرداني كرد.