تاریخ: ۱۳۹۰/۲/۲۲
زلزله اخير ژاپن 115 هزار نفر را بي خانمان كرده است
با گذشت نزديك به دوماه از وقوع زمين لرزه 9ريشتري جمعه 20 اسفند 1389 آمارهاي اعلام شده از سوي ستاد مديريت بحران زلزله ژاپن همچنان حيرت انگيز است، اين زلزله بر اساس آخرين آمارهاي اعلام شده 115 هزار نفر را بي خانمان كرده است
به گزارش ايرنا، باوجود آن كه دوماه از زمان اين زلزله سنگين و امواج شديد سونامي برخاسته از آن مي گذرد، شمار مجروحان، جانباختگان و افراد مفقود شده همچنان رو به افزايش است.
بر اساس آخرين آمار كه از سوي ستاد مديريت بحران ژاپن اعلام شده است، اين زمين لرزه بزرگ تاكنون 115 هزار بي خانمان، 14 هزار و 981 نفر جانباخته و 9هزار 853 نفر مفقودي درپي داشته است.
اين درحالي است كه دو استان 'مياگي' و 'ايواته' به سبب نزديكي به كانون زلزله بيشترين ميزان تلفات را داشته اند به طوري كه فقط در اين دو استان 13 هزار 364 نفر جان خود را از دست داده اند.
عمليات جستجو كه عمدتا توسط ربات هاي جستجوگر و در سواحل وبستردريا صورت مي گيرد همچنان ادامه دارد.
زلزله اخير ژاپن پرتلفات ترين حادثه طبيعي رخداده در اين كشور به شمار مي رود.