تاریخ: ۱۳۹۰/۲/۲۱
حادثه فوكوشيما نشان داد شكافهاي امنيتي بزرگي در صنعت اتمي وجود دارد
دبير كل سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفت: تجربه نيروگاه هسته اي فوكوشيما ژاپن نشانگر آن است كه شكافهاي امنيتي بزرگي در تشكيلات اتمي در هنگام بروز نقصهاي ايمني وجود دارد .
به گزارش خبرگزاري فرانسه از ژنو،‌ 'بان كي مون' دبير كل سازمان ملل متحد در يك نشست سازمان ملل متحد در ژنو پيرامون كاهش خطر فاجعه اتمي،‌ گفت يك نشست بين المللي با حضور مقامات عالي رتبه در اين باره در 22 سپتامبر (31 شهريور) در 'نيويورك' همزمان با جلسه مجمع عمومي سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد .
وي افزود: مردان و زنان در سراسر جهان اين سووال را مي پرسند كه آيا ما بخوبي كارها را انجام مي دهيم و آيا تمام تلاش خود را براي حفاظت از مردم جهان در صورت بروز حوادث اتمي به كار مي گيريم ؟‌
دبير كل سازمان ملل ادامه داد: حوادث اخير (در فوكوشيماي ژاپن) نشان مي دهد شكاف و نقصهاي بزرگي در چگونگي طرز تفكر و عمل جوامع و دستگاههاي بين المللي در صورت بروز حوداث اتمي وجود دارد